អំពី​ពួក​យើង

ក្រុងស៊ាងហៃមេឃញញួរឧបករណ៍ Co. , Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2016 និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការរួមបញ្ចូលនៃរោងចក្រផលិតញញួរ, រោងចក្រផលិតប្រអប់អាលុយមីញ៉ូមប្រអប់ឧបករណ៍, ភាគថាសឧបករណ៍រោងចក្រផលិតស្រទាប់ឧបករណ៍ EVA, រន្ធ, ការជួបប្រជុំឧបករណ៍ផ្នែករឹងម៉ាឡេបន្តិចនិង Allen និងរោងចក្រវេចខ្ចប់ឧបករណ៍ ។
គោលដៅរបស់យើង: គុណភាពខ្ពស់, ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់និងតម្លៃទាប។

TCF-007A

The hammer multi-layer tool vehicle is suitable for the maintenance of automobile, electrical, mechanical and office equipment. It has high quality brake universal casters and ball slide track to improve the service life of the product

TCF-007A

TCA-008A-119

119 Pcs Professional Tool Set Material:All Chrome Vanadium,S2 Bit 1/4″ Dr. 13xSocket:4,4.5,5,5.5,6.7,8,9,10,11,12,13,14mm; Ratchet Handle; 2x Extension Bar: 50,100mm; Universal Joint Sliding T Bar:110mm Bit Adaptor Coupler 51mm Quick Release Bit Holder 30x Bit:PH: 0,1,2,3,4, PZ: 0,1,2,3,4, TX Tempered: T10,T15,T20,T25,T27,T30, Slot: 3,4,4.5,5,5.5,6,7mm, Hex: 1.5.2.2.5,3,4,5.6mm

TCA-008A-119

TCB-002A-482

82 Pcs Professional Tool Set Material:AlI Chrome Vanadium 1/4″ Dr. 13xSocket:4,4.5,5,5.5,6,78,9,10,11,12,13,14mm;Ratchet Handle;Flexible Bar:1 50mm;2x Extension Bar: 50,100mm;Spinner Handle; Universal Joint; Sliding T Bar: 115mm;Socket Adaptor;17xinsert Bit Socket:Hex:3,4.5,6mm,slot:4.,5.5,7mm,PH:1,2,TX:T8,T10,T15,T20,T25,T30

TCB-002A-482

70 Pcs 1/2”Dr. &1/4″

Material:AllI Chrome Vanadium ! 1/4″ Dr. 12x Socket:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm;Ratchet Handle; 2x Extension Bar:50,100mm; Spinner Handle;Universal Joint;Sliding T Bar:115mm;Coupler;30xBit:PH:0,1,2,3,4,PZ:0,1,2,3,4, TX:T10,T15,T20,T25,T27,T30,;:Slot:3,4,4.5,5,5.5,6,7mm,Hex:1.5,2,2.5,3,4,5,6mm;Bit Holder

70 Pcs 1/2”Dr. &1/4″
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!