về chúng tôi

Thượng Hải Sky Hammer Tools Co, Ltd được thành lập vào tháng giêng năm 2016 và được thành lập bởi sự tích hợp của nhà máy sản xuất búa, nhà máy sản xuất hộp công cụ hộp nhôm, vách ngăn công cụ EVA nhà máy sản xuất công cụ lót, ổ cắm, chút & allen Dụng cụ lắp ráp phần cứng cờ lê và nhà máy đóng gói công cụ .
Mục tiêu của chúng tôi: chất lượng cao, hiệu quả cao và giá thấp.

TCF-007A

The hammer multi-layer tool vehicle is suitable for the maintenance of automobile, electrical, mechanical and office equipment. It has high quality brake universal casters and ball slide track to improve the service life of the product

TCF-007A

TCA-008A-119

119 Pcs Professional Tool Set Material:All Chrome Vanadium,S2 Bit 1/4″ Dr. 13xSocket:4,4.5,5,5.5,6.7,8,9,10,11,12,13,14mm; Ratchet Handle; 2x Extension Bar: 50,100mm; Universal Joint Sliding T Bar:110mm Bit Adaptor Coupler 51mm Quick Release Bit Holder 30x Bit:PH: 0,1,2,3,4, PZ: 0,1,2,3,4, TX Tempered: T10,T15,T20,T25,T27,T30, Slot: 3,4,4.5,5,5.5,6,7mm, Hex: 1.5.2.2.5,3,4,5.6mm

TCA-008A-119

TCB-002A-482

82 Pcs Professional Tool Set Material:AlI Chrome Vanadium 1/4″ Dr. 13xSocket:4,4.5,5,5.5,6,78,9,10,11,12,13,14mm;Ratchet Handle;Flexible Bar:1 50mm;2x Extension Bar: 50,100mm;Spinner Handle; Universal Joint; Sliding T Bar: 115mm;Socket Adaptor;17xinsert Bit Socket:Hex:3,4.5,6mm,slot:4.,5.5,7mm,PH:1,2,TX:T8,T10,T15,T20,T25,T30

TCB-002A-482

70 Pcs 1/2”Dr. &1/4″

Material:AllI Chrome Vanadium ! 1/4″ Dr. 12x Socket:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm;Ratchet Handle; 2x Extension Bar:50,100mm; Spinner Handle;Universal Joint;Sliding T Bar:115mm;Coupler;30xBit:PH:0,1,2,3,4,PZ:0,1,2,3,4, TX:T10,T15,T20,T25,T27,T30,;:Slot:3,4,4.5,5,5.5,6,7mm,Hex:1.5,2,2.5,3,4,5,6mm;Bit Holder

70 Pcs 1/2”Dr. &1/4″
WhatsApp Online Chat!